Poznejme se sousedé! - sousedská setkání v Brzozowiu a České Čermné

Poznejme se sousedé! - sousedská setkání v Brzozowiu a České Čermné

Číslo registrovaného projektu: CZ.3.22/3.3.02/11.02383

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V rámci projektu byly realizovány čtyři společná setkání:

1. Víkend s turistikou a krajovou tvořivostí
Víkendový pobyt proběhl ve dnech 28 a 29.5.2011 za účasti dětí a dospělích. Účastníci se zúčastnily tradičního pochodu "Borovská padesátka",
kde prošli okruh Pohádkový les plný postaviček z českých pohádek.
Odpoledne proběhly "Jarnní hrátky" , jejíchž součástí byla i společná výroba tradičních figurek z listí a slámy a výroba postaviček z hlíny.
Na večer se všichni zúčastnily plánované prohlídky pevnosti "Kahan" s výkladem historie a poté proběhlo společné posezení u ohně.
Všichni poté přespaly v místní Mateřské škole.
Na druhý den se děti vydali do osady "Peklo u Náchoda" , kde navštívily bývalí mlýn a seznámily se s historií výletního místa.

Plakát akce zde:


2. Dětský den se sportem
Dětský den se sportem  proběhl 18.6.2011 v areálu sokolovny.
Mohli jste okusit mnoho herních atrakcí, jízdu na koních , předvedení modelářských ukázek, vyrobit si něco na hrnčířském kruhu,
zasportovat si  a zasoutěžit si o hodnotné ceny, podívat se do indiánského stanu apod.
V odpoledních hodinách pak proběhlo společné posezení.

Plakát akce zde:


3. Putování po Orlických horách
V měsíci září se ve dnech 2 až 4.9.2011 mohly polské a české děti s rodiči zúčastnit víkendového poznávání Orlických hor.
Společně tak strávily víkend v okolí Deštného v Orlických horách. Navštívily místní muzeum, které dokumentuje historii společného pohraničí.
Mohly si take ověřit své schopnosti v lanovém centru a zasoutěžit si. Zúčastnily se také akce "Loučení s Kačenkou" - ukončení letní sezóny na horách.

Plakát akce zde:

 

4. Fotokroužek a pracovní dílny
Závěrečnou akcí projektu je úvodní setkání společného fotokroužku. Během čtyř víkendových odpolední udělají děti v
nově vybavené technické laboratoři první kroky práce s fototechnikou, která jim umožní zaznamenat, sdílet, upravovat
a prezentovat společné zážitky. Součně děti čeká komunikace a posílání fotografií a videí elektronickou cestou.
Součástí setkání budou i společné keramické dílny, tak aby děti v rámci setkání vystřídaly i další tvořivé aktivity.

Plakát akce zde:


V sousedním polsku se vrámci projektu pořádaly následující akce:

1. koně
2. výlet do Bludných skal
3. filmový festival - plakát zde:
4. děti na Kuksu
5. festival vaření- plakát zde:

6. děti u nás - pec