VOLENÍ ZÁSTUPCI

 

Ing. Tomáš Kulhánek     
starosta obce  
Miroslav Kožešník místostarosta obce
Mgr. Pavel Smola zastupitel
Jan Vlček zastupitel
Mgr. Eva Voborníková zastupitel
Jaroslav Lukáš zastupitel
Petr Ptáček zastupitel
Josef Štěpán zastupitel
Ing. Vladimír Trnečka zastupitel

 

Finanční výbor : Jaroslav Lukáš předseda
  Blanka Lukášová

člen

  Jitka Štěpánová člen
     
Kontrolní výbor :  Mgr. Pavel Smola  předseda 
  Jan Vlček člen
  Josef Štěpán člen
  Petr Ptáček člen
Kulturní výbor :  Mgr. Eva Voborníková  předseda 
  Eva Smažíková člen
  Ing. Vladimír Trnečka člen
  Hana Jirečková člen
  Helena Suchánková člen